Chim se di nang

Chim se di nang Nhà như "CHUỒNG LỢN" và pha BẬT 4 KINH ĐIỂN của Chim Sẻ Đi Nắng Chim Se Di Nang --vs-- Chulian Sơ Luyến -- solo R shang Phút 30+ có Horse thần Chim Sẻ cân đôi trước sự NGỠ NGÀNG của Tiểu Thủy Ngư Siêu Phẩm THỦ NHÀ khi cầm Assy của Chim Sẻ Đi Nắng Chim Sẻ hóa ĐẠI BÀNG hạ gục "CON CÁ NHỎ" của AoE Trung Quốc AOE | Solo Random | Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh | Ngày 06-01-2019 MinOan thế bài bất tử trong tay BiBi và trận VƯỢT KHÓ của Chim Sẻ Chim Sẻ Đi Nắng:" Thanh niên TỔ LÁI số 1 Vịnh Bắc Bộ" | AoE Highlight Replay C1 | 4vs4 Random | GameTV vs Thái Bình | Ngày 20-05-2019 Ai cũng nghĩ là thua cho đến khi BLV chuyển máy sang màu 4 Siêu phẩm Minoan mới nhất của Chim Sẻ Đi Nắng | AoE Highlight 🔴[AOE Trực tiếp] Chim sẻ đi nắng vs Shenlong│Máy Chim Sẻ│Solo 4 thể loại│9/4/2019 Trận cầm Assy cơ cấu nhà phát triển MAXPING của Chim Sẻ Đi Nắng AoE Highlight | Chim Sẻ Đi Nắng:" Sự khủng khiếp khi CHÓ ĐIÊN hiện nguyên hình". Replay C2 | Chim Sẻ Đi Nắng - Anh Huy vs TTN - A.Hào | Ngày 10-05-2019 Chim Sẻ Đi Nắng cầm 3 Kick chém đi dẹp loạn bản đồ | AoE Highlight [Trực Tiếp AOE Trực Tiếp] 2vs2 Chim Sẻ Đi Nắng Vĩnh vs BiBi Hoàng Mai Nhi SIÊU CHIẾN BINH: Chim Sẻ Đi Nắng cân đôi Hồng Anh & Bibi bằng quân Egyp | AoE Highlight