Chim se di nang

Chim se di nang [Trực tiếp AOE] Chimsedinang, Hehe vs Bibi, Sơ Luyến [22/09/2019] Chimsedinang, Hồng Anh vs Shenlong, Tiểu Thủy Ngư - 2vs2 Shang [22/09/2019] Chimsedinang, Hồng Anh vs Shenlong, Tiểu Thủy Ngư - 2vs2 Assyrian [22/09/2019] Chim Sẻ Đi Nắng:" Minh không ngại cân đôi - Mình chỉ cần lý do thôi" Chimsedinang, Hồng Anh vs Shenlong, Tiểu Thủy Ngư [22/09/2019] C4 — Chimsedinang, No1 vs Bibi, TNV - 2vs2 Assyrian [19/09/2019] Chimsedinang, Chiến Tướng vs Shenlong, Tiểu Thủy Ngư - 2vs2 Shang [21/09/2019] Chimsedinang, No1 vs Bibi, Tiễn Như Vũ - 2vs2 Assyrian ngày 19/09/2019 Chim Sẻ Đi Nắng tái hiện pha 1v4 khi được cầm cung A Minoan | AoE Highlight Chimsedinang, Chiến Tướng vs Shenlong, Tiểu Thủy Ngư - 2vs2 Assyrian [21/09/2019] Chimsedinang, U98 vs Hồng Anh, Hehe - Team 2vs2 Random ngày 20/08/2019 C2 — Chimsedinang, Thành Lak vs Shenlong, Sáng Cola - 2vs2 Assyrian [19/09/2019] AOE | Solo Random | Chim Sẻ Đi Nắng vs Shenlong | Ngày 06-08-2019 Thực hư chuyện Chim Sẻ Đi Nắng mất 1 triệu đô khi rời GameTV | TỔ BUÔN 247 | 11/09/2019 Chim Sẻ Đi Nắng phải bồi thường 40 tỷ cho GameTV không? | Luật Sư X C3 — Chimsedinang, Văn Hưởng vs Cam Quýt, Văn Nhất - 2vs2 Random [17/09/2019] Sparta + Gunny vs Hà Nội + Cam Quýt - 4vs4 siêu kinh điển ngày 18/09/2019 Chimsedinang, Yugi vs Shenlong, Đổ Thánh - 2vs2 Assyrian [11/09/2019]